MATŚWIAT PRO eduSensus dyskalkulia

Produkt jest: Dostępny

Nr katalogowy:

Producent: Inny

Cena brutto: 2698,62

Do koszyka

MATŚWIAT PRO eduSensus dyskalkulia

Opis produktu

Multimedialne oprogramowanie rozwijające predyspozycje matematyczne oraz wspomagające diagnozę i terapię zaburzeń w tym zakresie.

W nowej edycji 2021:

    licencja na 2 urządzenia,
    publikacja "MATŚWIAT PRO. Karty pracy" w zestawie,
    2 lata gwarancji.

MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA to:

    najobszerniejszy na polskim rynku produkt dla dzieci z dyskalkulią,
    program opracowany przez europejskich specjalistów,
    5 części, tysiące ćwiczeń interaktywnych, ponad 1300 kart pracy,
    deklaracja zgodności WE WYROBU MEDYCZNEGO,
    produkt zgodny z nową podstawą programową,
    inteligentna aplikacja – materiał treningowy dobierany wedle umiejętności dziecka,
    materiał realizujący jednocześnie zagadnienia z edukacji przyrodniczej.

Seria składa się z pięciu programów, z których każdy może zostać przypisany do określonej grupy wiekowej (zgodnie z wymogami podstawy programowej). Ponieważ przy tworzeniu serii zastosowano podejście problemowe i każdy program dotyczy wybranych zagadnień matematycznych, to w praktyce można stosować je w pracy z uczniami w dowolnym wieku.

UWAGA! Program multimedialny MatŚwiat - TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO stanowi doskonałe uzupełnienie projektu rządowego „Aktywna tablica”.

Program MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO jest skierowany do nauczycieli matematyki oraz terapeutów zajmujących się profilaktyką i terapią zaburzeń umiejętności matematycznych. Pomaga w nauczaniu matematyki na poziomie szkoły podstawowej, szczególnie w przypadku występowania u uczniów trudności w zakresie zdobywania umiejętności matematycznych.

Seria multimedialnych programów MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO umożliwia:

    przeprowadzenie przesiewowej diagnozy dotyczącej trudności matematycznych,
    wspomaganie terapii pedagogicznej np. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
    urozmaicenie zajęć dydaktycznych, na których dzieci kształtują umiejętności matematyczne,
    urozmaicenie zajęć wyrównujących braki wiedzy z zakresu matematyki (zajęcia wyrównawcze),
    korzystanie z ponad 1000 kart pracy obejmujących materiał uzupełniający program multimedialny.

MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO obejmuje:

    Część 1: Działania na liczbach 1–20,
    Część 2: Działania na liczbach do 100,
    Część 3: Działania na liczbach do 1000,
    Część 4: Działania na liczbach wielocyfrowych – ułamki dziesiętne,
    Część 5: Działania na liczbach wielocyfrowych – ułamki, procenty, czas, miary i wagi,
    zestaw pomocy dydaktycznych uzupełniających materiał multimedialny.

Każda część serii rozgrywa się na jednym z kontynentów (Europa, Afryka, Azja, Ameryka Północna, Australia), a poszczególne zadania znajdują się pod wizerunkami zwierząt występujących w danym obszarze graficznym. W ten sposób dziecko równocześnie zdobywa dodatkową wiedzę.

Pakiet MATŚWIAT odpowiada ogólnym zasadom oraz celom pracy dydaktycznej i terapeutycznej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 Cele terapeutyczne programu:

    stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
    doskonalenie umiejętności szacowania, liczenia, czytania znaków matematycznych, rozumienia pojęć związanych z matematyką, zależności matematycznych i innych obszarów z tego zakresu,
    wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
    rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,
    mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
    wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,
    dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,
    rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,
    nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko,
    monitorowanie postępów (Aplikacja Nauczyciela).

Proponowane ćwiczenia zostały ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, mogą być jednak jedynie sugestią w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele.

Program MatŚwiat – TERAPIA PEDAGOGICZNA PRO wspiera realizację podstawy programowej na poziomie szkoły podstawowej, szczególnie w przypadku występowania u uczniów trudności w zakresie zdobywania umiejętności matematycznych.

Program współpracuje również z:

    tablicą interaktywną,
    komputerem z panelem dotykowym

 

  • Polecane do tego produktu
  • Kupione z tym produktem
  • Ostatnio oglądane
  • Oceny produktu

Brak produktów

Brak produktów

Ładowanie...