IPP Geografia

Produkt jest: Dostępny

Nr katalogowy:

Producent: Learnetic SA

Cena brutto: 569,49

Do koszyka

Logo

IPP: Geografia (3 bezterminowe licencje nauczycielskie)

to 80 plansz przedstawionych na setkach interaktywnych ekranów zawierających między innymi:

  • Filmy, animacje i prezentacje zdjęć, obrazujące różnorodne krajobrazy Polski i świata w tym charakterystyczne dla nich zwierzęta i roślinność, naturalne procesy przyrodnicze i zjawiska pogodowe, wyjaśniające przyczyny i skutki ich występowania (np. tornada, cyklony tropikalne, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi i tsunami).
  • Interaktywne mapy.
  • Prezentację zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej, fizycznej i politycznej wzbogaconych o przykłady oraz dane statystyczne z wykresami i mapami.
  • Interaktywne trójwymiarowe grafiki ułatwiające postrzeganie zależności przestrzennych, na przykład rozpoznawanie form ukształtowania terenu, określanie współrzędnych geograficznych, ruch Ziemi.

Lista zagadnień opracowanych w IPP: GEOGRAFIA

01) Mapa Polski
02) Krajobrazy Polski
03) Lądy i oceany na Ziemi
04) Krajobrazy świata
05) Ruchy Ziemi
06) Współrzędne geograficzne
07) Geografia Europy
08) Sąsiedzi Polski
09) Środowisko przyrodnicze Polski
10) Społeczeństwo i gospodarka Polski
11) Relacje między elementami środowiska geograficznego
12) Mój region i „mała ojczyzna”
13) Azja
14) Afryka
15) Ameryka Północna i Południowa
16) Australia i Oceania
17) Obszary okołobiegunowe

mapa poziomicowa i mapa hipsometryczna

podróże wielkich odkrywców

rośliny i zwierzęta lasów równikowych

tornada

parki narodowe w Polsce

  • Polecane do tego produktu
  • Kupione z tym produktem
  • Ostatnio oglądane
  • Oceny produktu

Brak produktów

Brak produktów

Ładowanie...