Harmonia dziennik zajęć świetlicy szkolnej

Produkt jest: Dostępny

Nr katalogowy: 1050

Producent: Harmonia

Cena brutto: 27,06

Do koszyka

DZIENNIK ZAJĘĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Dziennik został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170).

Dziennik zawiera rozkładaną zakładkę na 45 uczniów.

Na kolejne karty dziennika składają się:

Regulamin świetlicy szkolnej

Dzienny rozkład zajęć.

Cele i zadania zajęć wychowawczo-dydaktycznych w świetlicy

Plan pracy świetlicy w I semestrze

Plan pracy świetlicy w II semestrze

Wykaz uczęszczania uczniów na zajęcia. Tematyka zajęć tygodnia

Podstawowe informacje na temat uczniów

Inne informacje o uczniach

Kontakty z rodzicami/opiekunami

Konsultacje z wychowawcami klas, specjalistami, pedagogiem i psychologiem

Ocena zachowania uczniów w I semestrze

Ocena zachowania uczniów w II semestrze

Pochwały i uwagi w I semestrze

Pochwały i uwagi w II semestrze

Ważne wydarzenia z życia świetlicy

Nadzór pedagogiczny

Migracje uczniów w świetlicy

Notatki

 

  • Polecane do tego produktu
  • Kupione z tym produktem
  • Ostatnio oglądane
  • Oceny produktu

Brak produktów

Brak produktów

Ładowanie...