Dziennik Zajęć Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Produkt jest: Dostępny

Nr katalogowy: MEN-KKZ/2018

Producent: Edulex

Cena brutto: 19,68

Do koszyka

Dziennik jest zgodny z przepisami § 21 ust. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 186).

 • przeznaczony do kompletnego dokumentowania organizacji kursu i procesu dydaktycznego na co najmniej 1500 jednostkach dydaktycznych, określonych w podstawach programowych kształcenia zawodowego dla każdej kwalifikacji,
 • przeznaczony dla kursów organizowanych w formach stacjonarnych i zaocznych.
Umożliwia dokumentowanie:
 • obecności słuchaczy na poszczególnych zajęciach,
 • tematów zajęć prowadzonych w systemie przedmiotowym i modułowym,
 • form sprawdzania, oceniania  i zaliczania wyników kształcenia z poszczególnych przedmiotów lub modułów,
 • zakresu zwolnień słuchaczy z zajęć dotyczących odpowiednio treści kształcenia lub efektów kształcenia, zgodnie z §7 i §8 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia w formach  pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. p. 186),
 • wyników analiz statystycznych na potrzeby własne i SIO.

Dziennik jest w twardej oprawie, szyty, zawiera 126 stron i posiada skrzydełko na listę uczestników kursu.

 

Dziennik na potrzeby kursu kwalifikacyjnego trwającego powyżej 1040 godzin zajęć  kształcenia zawodowego.

Przypominamy:

Jednostki oświatowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe  i inne formy kształcenia pozaszkolnego obowiązane są prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń o ukończenia każdej z form kształcenia.

przykładowe strony

 • Polecane do tego produktu
 • Kupione z tym produktem
 • Ostatnio oglądane
 • Oceny produktu

Brak produktów

Brak produktów

Ładowanie...