DYSLEKSJA PRO eduSensus

Produkt jest: Dostępny

Nr katalogowy:

Producent: Inny

Cena brutto: 2198,01

Do koszyka

DYSLEKSJA PRO eduSensus

Opis produktu

Zestaw materiałów multimedialnych wspomagających umiejętność czytania i pisania, doskonalących funkcje percepcyjno-motoryczne oraz kształcących wrażliwość i świadomość ortograficzną, przeznaczonych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym.

W nowej edycji:

    licencja na 2 urządzenia, pozwalająca na równoczesną pracę 2 użytkowników,
    publikacja "DYSLEKSJA PRO. Karty pracy" w zestawie,
    2 lata gwarancji.

DYSLEKSJA PRO to:

    kompleksowy materiał pozwalający na prowadzenie terapii zgodnej z promowanym w literaturze wzorcem planowania i programowania pracy korekcyjno-kompensacyjnej,
    blisko 1000 ćwiczeń, ponad 400 kart pracy do wydruku oraz 60 filmów przedstawiających ćwiczenia ruchowe,
    moduły wspomagające ocenę przyczyn i skalę trudności szkolnych,
    aplikacja umożliwiająca m.in. przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej i zapis jej wyników, śledzenie postępów oraz tworzenie i zarządzanie bazą uczestników zajęć,
    możliwość kreowania autorskich scenariuszy zajęć,
    dodatkowe materiały na pendrive - 2000 plików
    licencja na 2 urządzenia (2x pendrive),

 UWAGA! Program multimedialny DYSLEKSJA PRO stanowi doskonałe uzupełnienie projektu rządowego „Aktywna tablica”.

DYSLEKSJA PRO składa się z 4 części:

    Ocena ryzyka dysleksji – moduł diagnostyczny dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji;
    Litery – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 6–8 lat;
    Ocena przyczyn trudności w nauce czytania i pisania – moduł diagnostyczny dla dzieci w wieku 8 lat;
    Trening słuchania, czytania i pisania – moduł terapeutyczny dla dzieci w wieku 8–10 lat.

Produkt DYSLEKSJA PRO wspomaga rozwój konkretnych sprawności i obszarów:

    funkcje słuchowo-językowe,
    funkcje wzrokowe,
    nauka liter,
    czytanie, pisanie,
    motoryka mała i duża,
    percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa,
    percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa,
    koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa,
    grafomotoryka,
    znajomość stosunków przestrzennych, orientacja w schemacie ciała i przestrzeni,
    kształtowanie analizy i syntezy językowej,
    poszerzanie słownictwa biernego i czynnego,
    kształtowanie kompetencji syntaktycznych,
    koncentracja, pamięć i uwaga.

 Cele terapeutyczne programu:

    stymulowanie i usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych,
    doskonalenie umiejętności mówienia i czytania oraz poprawnego pod względem kaligraficznym i ortograficznym pisania,
    wzbudzanie i kształcenie świadomości oraz wrażliwości ortograficznej,
    wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach (wynikających z zaniedbań dydaktycznych i środowiskowych, deficytów rozwojowych, słabszej predyspozycji psychofizycznej i intelektualnej, złych stanów samopoczucia),
    rozwijanie motywacyjnej, emocjonalnej i społecznej sfery rozwoju dziecka,
    mobilizacja do działań mających na celu pokonywanie trudności,
    wzbudzenie w dziecku poczucia wiary we własne siły i możliwości,
    dostarczanie pozytywnych emocji oraz wspieranie aktywności i zachowań zmierzających do osiągnięcia intelektualnego sukcesu,
    rozwijanie zainteresowań dziecka i stymulowanie jego mocnych stron,
    nawiązanie przyjaznych kontaktów w relacji terapeuta – dziecko.

Proponowane ćwiczenia są ułożone logicznie i zgodnie z metodyką terapii pedagogicznej, mogą być jednak jedynie sugestią w prowadzeniu zajęć, ponieważ sposobów pracy z zestawem jest nieskończenie wiele. Program nie realizuje i nie narzuca technik pracy. Autorzy wyszli z założenia, że najlepszego doboru metod dokona terapeuta/nauczyciel znający dziecko i pracujący z nim na co dzień.

Program DYSLEKSJA PRO wspiera realizację podstawy programowej na pierwszym etapie edukacji szkolnej (klasy 1–3) oraz realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Program współpracuje również z:

    tablicą interaktywną,
    komputerem z panelem dotykowym.

Wymagania techniczne:

System operacyjny: Windows 7/8.x/10 - wersje 32- i 64-bit
Pamięć RAM: 2 GB (dla systemu 32-bit) lub 4 GB (dla systemu 64-bit)
Procesor: 2,4 GHz
Karta graficzna pracująca z rozdzielczością 1024x768
Karta dźwiękowa, głośniki lub słuchawki, mikrofon zewnętrzny (zalecany)
Mysz lub inne urządzenie wskazujące
Port USB 2.0/3.0
3 GB miejsca na dysku twardym

  • Polecane do tego produktu
  • Kupione z tym produktem
  • Ostatnio oglądane
  • Oceny produktu

Brak produktów

Brak produktów

Ładowanie...