Degradacja środowiska w Polsce - mapa ścienna

Produkt jest: Dostępny

Nr katalogowy: MR-GE-34

Producent: Meridian

Cena brutto: 241,75

Do koszyka

Ścienna mapa szkolna przedstawiająca problematykę i aktualny stan wielostronnej degradacji biosfery w Polsce spowodowanej działalnością człowieka. Dotyczy to zarówno zanieczyszczania atmosfery, hydrosfery jak i dewastacji gleb oraz obszarów leśnych.

Mapa główna przedstawia ogólny stan degradacji środowiska naturalnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem stanu lasów (obszary drzewostanu zdrowego i uszkodzonego). Na tym tle ukazane jest rozmieszczenie ośrodków przemysłowych i miejskich powodujących największe obciążenia zanieczyszczeniami pyłowymi i gazowymi, a także ściekami płynnymi.

Obok tych danych mapa pokazuje równocześnie najcenniejsze przyrodniczo obszary kraju, objęte szczególnymi formami ochrony, takie jak parki narodowe, ostoje ramsarskie, Rezerwaty Biosfery MaB oraz obiekty wpisane na listę dziedzictwa światowego UNESCO.

Mapki pomocnicze poświęcone są tematyce zanieczyszczeń wód i atmosfery:

 1. JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH - mapa pokazuje stan czystości wód powierzchniowych (rzek, jezior i strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego) w pięciu klasach jakościowych.
 2. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA PYŁAMI ZAWIESZONYMI PM10 i PM2,5 - mapa pokazuje zanieczyszczenie atmosfery w Polsce pyłami zawieszonymi składający się z cząstek o średnicy poniżej 10 mikrometrów oraz2,5 mikrometra. Stan na 2016 rok.
 3. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA BENZO[A]PIRENEM i OZONEM TROPOSFERYCZNYM (O3) - mapa pokazuje zanieczyszczenie atmosfery w Polsce benzo[a]pirenem (niezwykle toksycznym wielopierścieniowym węglowodorem aromatycznym o działaniu rakotwórczym i mutagennym) oraz ozonem troposferycznym (odmianą alotropową tlenu negatywnie wpływającą na zdrowie ludzi, szczególnie na układ oddechowy). Stan na 2016 rok.

Formaty i skale:
160 x 120 cm - 1 : 650 000
200 x 150 cm - 1 : 550 000

Pomoc dydaktyczna do:

 • geografii
 • ekologii
 • WOS-u

Poziomy nauczania:

 • podstawowy
 • ponadpodstawowy
 • policealny

Oprawa:

 • laminowana dwustronnie folią strukturalną o podwyższonej wytrzymałości na rozdzieranie
 • oprawa w drewniane półwałki z zawieszeniem sznurkowym

 

 • Polecane do tego produktu
 • Kupione z tym produktem
 • Ostatnio oglądane
 • Oceny produktu

Brak produktów

Gnomon – pakiet 5 Gnomon – pakiet 5

Gnomon – pakiet 5

141,45 Szczegóły Do koszyka
Kompas kartograficzny Kompas kartograficzny

Kompas kartograficzny

35,67 Szczegóły Do koszyka
Rudy metali zestaw podstawowy Rudy metali zestaw podstawowy

Rudy metali - kolekcja podstawowa

174,66 Szczegóły Do koszyka
Ładowanie...